Regulamin korzystania z serwisu

Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy „1000rad.pl” (dalej „Serwis”) działa w oparciu o Ustawę o świadczeniu drogą elektroniczną z 18 lipca 2002r (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) i jako podmiot udostępniający zasoby systemu teleinformatycznego w celu ich przechowywania nie jest obowiązany do ich sprawdzania i weryfikowania publikowanych na nim treści.

2. W związku z powyższym, Administrator Serwisu nie wie o (ewentualnych) treściach o charakterze bezprawnym i jako taki, nie może być pociągnięty za nie do odpowiedzialności. Administrator nie ponosi zatem odpowiedzialności za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną opublikowanymi w Serwisie opiniami i komentarzami – w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

3. Administrator jest wyłączony z odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

4. Z uwagi na rzetelność i wiarygodność Serwisu, Administrator niezwłocznie usunie treść jeżeli otrzyma urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną informację o jej bezprawnym charakterze.

5. Korzystanie z Serwisu (w tym publikowanie komentarzy, ocen i innych treści) jest bezpłatne.

6. Administrator Serwisu nie stanowi redakcji w rozumieniu Ustawy Prawo Prasowe z dnia 26 stycznia 1984r.

7. Korzystanie z Serwisu przez użytkowników oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Zasady publikowania treści przez użytkowników Serwisu

1. Administrator Serwisu ma prawo usunąć treści:

a) stwierdzające nieprawdę w stosunku do stanu faktycznego, szaklujące lub nie wnoszące żadnej wartości odnośnie do omawianego przedmiotu.
b) zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
c) zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,
d) obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,
e) przedstawiające przemoc albo materiały tematyce rasistowskiej,
f) naruszające prawo do prywatności,
g) zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody ich autora
h) treści powszechnie uznane jako SPAM
j) zawierających towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako konkurencyjne lub działające na niekorzyść Serwisu
k) niebędącymi rezultatem własnych doświadczeń a jedynie relacją osób trzecich.

2. Wyłączną odpowiedzialność za treść opinii, komentarzy i innych treści publikowanych w Serwisie ponosi jej autor.

3. Użytkownik publikując w Serwisie treści oświadcza, że jest ich wyłącznym autorem, oraz, że przekazuje nieodpłatnie Administratorowi prawo do ich publikowania i dalszego rozpowszechniania w Serwisie.

Wyłączenie odpowiedzialności Administratora Serwisu

 1. Treści zawarte w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie zwalniają użytkownika z obowiązku zasięgnięcia specjalistycznej porady lub konsultacji u upoważnionej do tego osoby lub podmiotu.
 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zastosowania się do zamieszczonych w Serwisie treści.
 3. Administrator Serwisu nie gwarantuje poprawności merytorycznej publikowanych treści. Nie udziela w związku z tym jakichkolwiek gwarancji (w tym dorozumianych).

Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści dostępne w Serwisie podlegają prawnej ochronie, przewidzianej przez polskie prawo, regulowanej w szczególności przez:
  1. Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. O ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych;
  2. Ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. O ochronie baz danych;
  3. Niektóre treści wizualne (zdjęcia), których prawa autorskie i prawa autorskie majątkowe należą do osób trzecich są publikowane w Serwisie w ramach odrębnych umów licencyjnych. W każdym takim przypadku, treść jest opatrzoną informacją na temat jej autorstwa.
 2. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie fragmentów lub całości treści zawartych w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora Serwisu.

Polityka prywatności

 1. Administrator Serwisu nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych pozostawianych w Serwisie przez użytkowników Serwisu.
 2. Administrator Serwisu może przekazać organom ścigania i instytucjom państwowym dane osobowe użytkownika, który dopuścił się złamania prawa.
 3. Każdy zarejestrowany użytkownik Serwisu ma prawo wglądu do własnych danych, ich edycji, aktualizacji i usunięcia.
 4. Każda wizyta użytkownika w Serwisie jest obsługiwana przez pliki tekstowe Cookies.

Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Administrator Serwisu przechowuje pliki tekstowe Cookies w przeglądarkach użytkowników Serwisu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu do zliczania liczby użytkowników odwiedzających Serwis, dostarczonego przez Google Analytics a także do prawidłowego wyświetlania reklam wizualnych i tekstowych.

 1. Użytkownik Serwisu może w każdej chwili zrezygnować z obsługi Cookies przez przeglądarkę dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej.

Znaki towarowe

 1. Sferę prezentacji znaków towarowych w Serwisie reguluje ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: DzU 2003 r. nr 119 poz. 1117).
 2. Wszystkie znaki towarowe (w tym logo, znaki słowne oraz słowno-graficzne) wyświetlane w Serwisie są wyłączną własnością ich producentów i podlegają prawnej ochronie.
 3. Administrator Serwisu nie jest w żadnym stopniu związany z właścicielami znaków towarowych wyświetlanych w Serwisie.
 4. Znaki towarowe są wyświetlane w Serwisie jedynie w charakterze informacyjno-opisowym i ma na celu wyłącznie identyfikację produktów oraz wskazanie ich cech szczególnych i pochodzenia (art. 156 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r.).
 5. Żaden znak towarowy znajdujący się w Serwisie nie może zostać zinterpretowany jako przyznanie (nawet poprzez domniemanie) jakichkolwiek praw lub licencji na użytkowanie tego znaku przez Administratora.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2010.
 3. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 4. Wszelkie pytania należy kierować na adres: info@1000rad.pl

Modyfikacje regulaminu:
03. kwietnia 2013
20. grudnia, 2012


3 comments

 1. Onufry1979

  Na moje nieszczęście znalazłam tę witrynę i użyłamporady. Liczyłam, że rzeczywiście przyniesie mi pomoc, jednak jest jeszcze gorzej! Drodzy, nie próbujcie bo będziecie pluć sobie w brodę tak jak ja! pozdrawiam

 2. TOBIASZ

  Myślę, że jeśli będzie więcej takich głosów, to reszta nieszczęśników którzy tutaj się znajdą wezmą je na poważnie! Jak można w taki bezwstydny sposób oszukiwać czytelników i to tych, którzy poszukująporady? To z jednej strony niegodziwe i godne potępienia, a z drugiej do niczego nie prowadzi. Na szczęście ja nie padłem ofiarą, ale moja koleżanka niestety tak i strasznie tego żałuje! To następny dowód, że sieć to raj dla oszustów, żerujących na cudzym smutku. pozdro

 3. BOLESLAW

  Myślę, że jeśli będzie więcej takich głosów, to reszta pechowców którzy tutaj się znajdą wezmą je na poważnie! Jak można w taki bezczelny sposób okłamywać internautów i to tych, którzy poszukująrady? To z jednej strony nieludzkie i ohydne, a z drugiej do niczego nie prowadzi. Szczęśliwie ja nie padłem ofiarą, ale moja przyjaciółka niestety tak i okropnie tego żałuje! To kolejny argument, że sieć to raj dla oszustów, bogacących się na cudzym kłopocie. pozdrawiam