Strona główna
Lifestyle
Tutaj jesteś
Lifestyle skład celny

Czym dokładnie jest skład celny i jakie niesie za sobą korzyści?

Data publikacji 1 maja 2024


Składy celne pełnią kluczową rolę w procesie obsługi logistycznej międzynarodowych przepływów towarów. Stanowią one wyspecjalizowane obiekty magazynowe, które umożliwiają czasowe składowanie przywożonych z zagranicy ładunków bez konieczności natychmiastowego uiszczania należności celnych i podatkowych. Dzięki temu rozwiązaniu firmy mogą odroczyć ponoszenie kosztów związanych z odprawą celną, uzyskując tym samym cenną elastyczność finansową.

Jakie są rodzaje składów celnych?

Przepisy celne wyróżniają dwa główne rodzaje składów celnych, które różnią się przeznaczeniem, zakresem uprawnień oraz wymogami prawnymi.

Składy celne publiczne

Składy celne publiczne stanowią obiekty ogólnodostępne, z których mogą korzystać wszyscy uczestnicy obrotu towarowego. Są one prowadzone przez podmioty posiadające stosowne zezwolenie, a ich działalność podlega ścisłemu nadzorowi organów celnych. Tego typu składy umożliwiają składowanie towarów objętych procedurą dopuszczenia do obrotu, procedurą uszlachetniania czynnego lub procedurą przetwarzania pod kontrolą celną.

Składy celne prywatne

W przeciwieństwie do składów publicznych, składy celne prywatne przeznaczone są wyłącznie dla określonego podmiotu gospodarczego, któremu zostało przyznane zezwolenie na prowadzenie takiego obiektu. Tego rodzaju składy celne mogą być wykorzystywane do przechowywania towarów objętych procedurą dopuszczenia do obrotu, procedurą uszlachetniania czynnego lub procedurą przetwarzania pod kontrolą celną.

Zalety korzystania ze składów celnych

Korzystanie ze składów celnych wiąże się z licznymi korzyściami dla przedsiębiorstw zaangażowanych w międzynarodowy obrót towarowy. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze z nich:

Elastyczność finansowa

Przechowywanie towarów nieunijnych w składzie celnym umożliwia odroczenie terminu uiszczenia należności celnych i podatkowych do momentu faktycznego wprowadzenia towarów do obrotu na rynku unijnym. Dzięki temu firmy mogą optymalizować swoje przepływy pieniężne i lepiej zarządzać płynnością finansową.

Bezpieczeństwo ładunków

Składy celne zapewniają wysokie standardy bezpieczeństwa dla składowanych towarów. Obiekty te wyposażone są w systemy monitoringu i zabezpieczeń fizycznych, a dodatkowo podlegają ścisłej kontroli organów celnych. Minimalizuje to ryzyko kradzieży, uszkodzenia lub zaginięcia ładunków.

Możliwość przeprowadzania operacji na towarach

W składach celnych istnieje możliwość przeprowadzania określonych operacji na składowanych towarach, takich jak przeładunek, rozdzielanie lub łączenie przesyłek, czy też przepakowywanie ładunków. Ułatwia to efektywne zarządzanie przepływami towarów i dostosowanie ich do specyficznych wymagań odbiorców.

Ponadto składy celne zapewniają bezpieczne i kontrolowane środowisko dla przechowywania towarów do czasu zakończenia formalności celnych. W tym celu obiekty te wyposażone są w szereg zabezpieczeń fizycznych i systemów monitorowania, gwarantujących integralność składowanych ładunków. Dodatkowo podlegają one ścisłej kontroli ze strony organów celnych, co stanowi dodatkową gwarancję bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi przepisami.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.statkiem.pl/pozostale-uslugi/sklad-celny/.

Redakcja 1000rad.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?