Strona główna
Lifestyle
Tutaj jesteś
Lifestyle kompletacja

Czym jest kompletacja?

Data publikacji 12 maja 2024


Sprawna i wydajna kompletacja zamówień stanowi kluczowy element w funkcjonowaniu każdego nowoczesnego magazynu. Ten często niedoceniany proces odzwierciedla nie tylko sprawność logistyczną przedsiębiorstwa, ale również ma bezpośredni wpływ na satysfakcję klientów i rentowność całej organizacji. Bez względu na to, czy mówimy o niewielkim magazynie detalicznym, czy też o zaawansowanym centrum dystrybucyjnym, zrozumienie istoty kompletacji oraz opracowanie optymalnych rozwiązań w tym zakresie może okazać się przepustką do sukcesu.

Definicja kompletacji i jej znaczenie w logistyce

Kompletacja to kluczowy etap w procesie magazynowania, polegający na zebraniu i połączeniu poszczególnych elementów zamówienia klienta w celu przygotowania go do wysyłki. Jest to niezwykle istotna czynność, która łączy się ściśle z uzupełnianiem stanów magazynowych oraz z samym procesem wysyłki skompletowanych towarów. Ofertę firmy Logistiko zajmującej się kompleksową logistyką znajdziemy na ten stronie: https://logistiko.pl/

Z definicji, kompletacja obejmuje następujące działania:

  • Lokalizacja i pobranie odpowiednich produktów z magazynu

  • Kontrola i weryfikacja poprawności skompletowanego zamówienia

  • Zabezpieczenie i opakowanie towaru

  • Przekazanie przygotowanego zamówienia do wysyłki

Sprawna realizacja tych etapów ma kluczowe znaczenie dla efektywności całego łańcucha dostaw. Szybka i bezbłędna kompletacja zamówień przekłada się bezpośrednio na zadowolenie klientów, a także wpływa na rentowność przedsiębiorstwa poprzez ograniczenie kosztów związanych z błędami, zwrotami i opóźnieniami w dostawach.

Koszty kompletacji

Warto podkreślić, że koszty kompletacji mogą stanowić nawet 60% całkowitych kosztów eksploatacji magazynu. Dlatego też optymalizacja tego procesu jest kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku. Zbyt wysokie koszty kompletacji mogą bowiem przesądzić o tym, czy dane przedsiębiorstwo pozostanie rentowne, czy też zniknie z rynku.

Na etapie projektowania nowego obiektu magazynowego lub modernizacji istniejącego należy zatem szczególną uwagę poświęcić właśnie na zagadnienia związane z przygotowaniem zamówień. Jest to bowiem obszar, w którym w najbliższej przyszłości można spodziewać się znaczących postępów technologicznych, które pozwolą na dalsze ograniczanie kosztów.

Metody kompletacji – człowiek do towaru vs. towar do człowieka

W praktyce funkcjonowania magazynów możemy wyróżnić dwie główne metody kompletacji zamówień:

Człowiek do towaru 

W tej metodzie to pracownik magazynu przemieszcza się po obiekcie, pobierając potrzebne produkty z różnych lokalizacji i kompletując zamówienie. Jest to tradycyjna, ręczna forma kompletacji, stosowana zwłaszcza w mniejszych magazynach o niższym stopniu automatyzacji.

Zalety tej metody to stosunkowo niskie nakłady inwestycyjne oraz elastyczność w dostosowywaniu się do zmian w procesach kompletacji. Wadami są natomiast niższa wydajność, większe ryzyko błędów ludzkich oraz konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy i tras przemieszczania się pracowników.

Towar do człowieka 

w tej metodzie to produkty są automatycznie lub półautomatycznie dostarczane do stanowiska kompletacji, gdzie pracownik dokonuje kompletacji zamówienia. Rozwiązania takie, jak automatyczne magazyny wysokiego składowania czy karuzele magazynowe, pozwalają na efektywne ściąganie towarów do pracownika.

Główne zalety tej metody to wyższa wydajność, minimalizacja ryzyka błędów oraz lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Wadą są natomiast wysokie nakłady inwestycyjne na zakup i wdrożenie zaawansowanych systemów.

Wybór optymalnej metody kompletacji zależy od wielu czynników, takich jak wielkość magazynu, specyfika asortymentu, koszty inwestycji czy oczekiwania klientów. Warto również rozważyć rozwiązania hybrydowe, łączące elementy obu metod.

Redakcja 1000rad.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?