1000rad.pl

dom, lifestyle, praca, zakupy

Czym jest biblioterapia
Lifestyle

Czym jest biblioterapia?

Czym jest biblioterapia i w jakich sytuacjach można ją wykorzystać? Jakimi technikami operuje oraz co ma na celu? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym tekście.

Co to biblioterapia?

W prostych słowach: biblioterapia jest metodą terapii zajęciowej, która polega przede wszystkim na terapeutycznym użytkowaniu literatury, wykorzystując jej wartość. Takie działanie pozwala między innymi w uzyskaniu psychicznego wsparcia, redukcję stresu, zmniejszenie poczucia samotności, niesprawiedliwości czy wykluczenia. Przede wszystkim biblioterapia zalecana jest osobom (hospitalizowanym, w ośrodkach), a także zmagającym się z problemami o podłożu emocjonalnym, w trudnej sytuacji życiowej, uzależnionym. Biblioterapia wykorzystywana jest także w charakterze prewencyjnym.

Historia biblioterapii

Funkcja terapeutyczna książek znana jest nie od dziś. Odkryto ją już w starożytności. „Lekarstwo to umysł”- taki napis widniał w Bibliotece Aleksandryjskiej. W wieku XIII zalecano czytanie Koranu w szpitalu w Kairze, w wieku XVIII podobnie działo się z tekstami religijnymi w szpitalach dla osób zmagających się z chorobami psychicznymi. Jako twórcę biblioterapii uznaje się Nikołaja Rubakina – rosyjskiego bibliografa oraz bibliotekarza, który na początku XX wieku rozpoczął badania poruszające zagadnienie leczniczego stosowania literatury. W Polsce termin „biblioterapia”pojawił się nieco później – w latach trzydziestych ubiegłego stulecia, ale rozwinął się dopiero w latach osiemdziesiątych.

Jakie są podstawowe założenia biblioterapii?

Podstawowymi celami biblioterapii są: zmniejszanie poczucia izolacji (na przykład społecznej) oraz samotności; redukcja emocjonalnego napięcia, lęku, stresu; rozwijanie wyobraźni, kształtowanie odpowiednich postaw moralnych, wypełnianie wolnego czasu; skłanianie do refleksji. Do podstawowych technik biblioterapeutycznych należą: samodzielne, głośne czytanie wyznaczonych utworów; dyskutowanie nad czytanym tekstem; wchodzenie w rolę wybranych bohaterów; wykonywanie ilustracji do czytanych utworów. To jednak niejedyne metody stosowane w biblioterapii. Więcej skutecznych działań można poznać, korzystając z kursu biblioterapii.

Biblioterapia kurs online

Kurs https://spe.edu.pl/biblioterapia-w-szkoleplacowce-oswiatowej-kurs-bez-limitu-czasowego-urszula/ prowadzony jest z wykorzystaniem metody e-learningu. Materiały znajdują się na stronie internetowej kursu, z kolei zaliczenie odbywa się poprzez quizy online. Celem kształcenia jest usystematyzowanie wiedzy, którą obejmuje program kursu. Absolwenci otrzymują odpowiednie zaświadczenia o ukończeniu ów kursu, które są podpisane przez dyrektora na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). Warto zainteresować się tematem i wziąć udział w szkoleniu, które z pewnością pozwoli na odkrycie wielu fascynujących technik terapeutycznych przy wykorzystaniu literatury. Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2022.