1000rad.pl

dom, lifestyle, praca, zakupy

IQ
Lifestyle

Iloraz inteligencji – jak go sprawdzić?

Iloraz inteligencji jest wynikiem testów IQ, który obrazuje zdolności umysłowe danego człowieka. Wśród nich są między innymi zdolności do myślenia abstrakcyjnego, szybkiego uczenia się czy myślenia logicznego. Przeczytaj nasz tekst, a poznasz wiele przydatnych informacji na temat inteligencji.

Iloraz inteligencji – czym jest i jak go obliczyć?

IQ jest to wartość liczbowa wyniku testu na inteligencje. Iloraz inteligencji odnosi się do inteligencji intelektualnej, obrazując sprawność umysłu pacjenta. Wyniki testu można w przybliżony sposób przedstawić jako krzywą dzwonową rozkładu Gaussa. Jeżeli chcesz obliczyć swój iloraz inteligencji, skontaktuj się z poradnią psychologiczną Harmonia Lux Med, która ma w swojej ofercie przeprowadzanie takich testów. Takowy test ma formę krótkich zadań, które są podzielone na bloki odpowiadające sprawnościom takim jak:

 • językowa,
 • analityczna,
 • arytmetyczna,
 • skojarzeniowa,
 • przestrzenna.

Wyniki testu na IQ – co warto o nich wiedzieć?

Wynik, który uzyskuje się po teście na IQ jest wypadkowy i stanowi iloraz inteligencji. Większość testów jest konstruowanych w taki sposób, aby średni wynik wynosił sto jednostek, w związku z czym wynik IQ wynoszący od dziewięćdziesięciu do stu dziesięciu mówi o inteligencji przeciętnej. Natomiast wynik powyżej stu dziesięciu określany jest jako ponadprzeciętna inteligencja, a niższy niż dziewięćdziesiąt jako inteligencja poniżej przeciętnej. Skale jakich stosuje się do obliczania wyniku to:

 • skala inteligencji Wechslera,
 • stanfordzka skala Bineta,
 • struktura intelektu Guilforda,
 • psychometryczne teorie inteligencji,
 • grupowe testy inteligencji.

Co wpływa na iloraz inteligencji?

Niestety ale badania dotychczasowej psychologii nie dały jeszcze jednoznacznej odpowiedzi, jakie czynniki przekładają się na zdolności intelektualne. W latach 90. XX wieku badacze zaczęli poszukiwać genów inteligencji, niemniej jednak badania nie przyniosły pożądanych informacji ani wyników. Wiadomo jednak, że iloraz inteligencji zależny jest od wykształcenia kory mózgowej. Te struktury są odpowiedzialne za składowe inteligencji, jakimi są:

 • myślenie logiczne i abstrakcyjne,
 • przyswajanie wiedzy,
 • umiejętność rozwiązywania problemów.

Zostało również przeprowadzonych wiele badań, które potwierdzają, że największy wpływ na inteligencję maja czynniki genetyczne. Jednakże czynniki środowiskowe też mają ogromny wpływ na wskaźnik IQ. Dowodzą tego badania naukowców z Francji, którzy przeprowadzili swój badawczy eksperyment na grupie kilkudziesięciorga dzieci.