1000rad.pl

dom, lifestyle, praca, zakupy

Instalacja na gaz płynny
Lifestyle

Instalacja na gaz płynny – o czym należy pamiętać?

Na montaż instalacji na gaz płynny decyduje się coraz więcej osób, które szukają wygodnego i funkcjonalnego sposobu na ogrzanie domu. Warto pamiętać, że metoda grzewcza jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na komfort wszystkich lokatorów.

Instalacja na gaz płynny – jaki dostawca?

Wybór odpowiedniego dostawcy gazu powinien być podyktowany przede wszystkim praktycznymi przesłankami. Firma musi posiadać wymagane licencje na prowadzenie tego typu działalności i cieszyć się mocną pozycją na rynku. Klienci Amerigas wskazują wiarygodność jako kluczową przesłankę wpływającą na nawiązanie współpracy z danym dostawcą. Ponadto równie ważne są terminowość oraz atrakcyjne stawki. Oferta dostawcy musi odpowiadać konkretnym wymogom pod względem ceny oraz zawartości.

Instalacja na gaz płynny – jaki zbiornik?

W instalacjach na gaz płynny zastosowanie znajdują dwa rodzaje zbiorników: podziemne i naziemne. Zbiorniki naziemne przeznaczone są na większe działki zlokalizowane na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych. Z kolei modele podziemne montuje się na mniejszych posesjach – pod warunkiem oczywiście, że poziom wód gruntowych jest niski. Bardzo istotna jest także pojemność zbiornika. 2700 l, 4850 l i 6600l/6700 l – to warianty, jakie w ofercie posiada Amerigas. Opinie na temat usług świadczonych przez tę firmę zachęcają do skorzystania z nich. Na potrzeby gospodarstw domowych w zupełności wystarczające są najmniejsze zbiorniki, które dostawca napełnia przeważnie dwa razy w roku.

Instalacja na gaz płynny – kupno czy dzierżawa zbiornika?

Osoby zainteresowane ogrzewaniem domu gazem płynnym mogą kupić lub wydzierżawić zbiornik. W pierwszym przypadku wszelakimi formalnościami i montażem trzeba zająć się we własnym zakresie. Dzierżawa jest o tyle wygodna, że odpowiedzialność za te wszystkie sprawy spoczywa na dostawcy. To on przygotowuje plan instalacji, zajmuje się jej montażem oraz serwisem. Plus jest też taki, że po zakończeniu umowy użytkownik nie ma kłopotu w postaci zbiornika – zabiera go dostawca.

Instalacja na gaz płynny – zezwolenie na budowę

Dobra wiadomość jest taka, że dla zbiorników na gaz płynny pojemności do 7 m3 nie jest wymagane zezwolenie na budowę. Właściciel posesji musi jednak dokonać stosownego zgłoszenia do Starostwa Powiatowego. Poza tym po wykonaniu instalacji obowiązkowe jest zgłoszenie jej do odbioru końcowego przez Urząd Dozoru Technicznego. Należy także pamiętać o systematycznych przeglądach – zaniedbania w tym obszarze pociągają za sobą poważne konsekwencje.