Prawo

Porady prawne przydają się w każdym askepcie naszego życia. Poniższe porady są przede wszystkim dla tych, którzy jeszcze na własnej skórze nie odczuli konsekwencji starego porzekadła: „nieznajomość prawa szkodzi”. Dla tych, którzy już niestety odczyli, niech będzie usystematyzowaniem wiedzy prawniczej.

Komu przysługuje Fundusz Alimentacyjny

Wyegzekwowanie alimentów od męża, kótry na przykład ukrywa się za granicą jest niezwykle trudne i ile niemożliwe. Trzeba tu liczyć na dobrą wolę męża lub na Fundusz Alimentacyjny, który może w pewnych warunkach wypłacać świadczenai za małżonka.…

Read more

Ustalenie ojcostwa a alimenty

Często w sprawach sądowych o alimenty wnosi się o ustalenie ojcostwa. Chodzi o ustalenie, czy skarżony jest faktycznym ojcem dziecka. Ustalenie ojcostwa to badania DNA, które stwierdza, czy dawca próbki jest biologicznym ojcem dziecka.…

Read more

Intercyza – co warto wiedzieć

Co to jest intercyza? Zgodnie z Polskiem prawem, wraz z zawarciem związku małżeńskiego, między małżonkami zachodzi wspólność majątkowa. Ma to na celu zwiększenie zażyłości pary , poprzez wymaganie współdziałania w dążeniu do wspólnych korzyści finansowych.…

Read more

Kiedy można zostać wydziedziczonym

Dziedziczenie w polskim prawie jest łatwo i przejrzyście opisane. Zasady dziedziczenia są proste do zapamiętania i raczej nie budzą wielkich emocji. Istnieje jednak na gruncie polskiego prawa pojęcie wydziedziczenia. Oto sytuacje, w których można zstępnych pozbawić zachowku.…

Read more

Jak zmienić imię lub nazwisko

Zmiana imienia lub nazwiska nie jest procedurą skomplikowaną. Ostateczną decyzję podejmuje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla wnioskodawcy. W praktyce, jeżeli wniosek o zmianę imienia lub nazwiska jest dobrze uzasadniony – otrzymamy decyzję pozytywną.…

Read more

Odwrócona hipoteka – alternatywa dla emerytów

Odwrócona hipoteka to produkt finansowy w którym właściciel nieruchomości (zazwyczaj mieszkania) zrzeka się prawa do nieruchomości po śmierci na rzecz banku lub innej instytucji finansowej. W zamian, właściciel nieruchomości otrzymuje comiesięczną wypłatę. Może także otrzymać wypłatę jednorazową. Do czasu swojej śmierci korzysta ze zbytej w ten sposób nieruchomości.…

Read more